Curieuzeneuzemosterdpot wordt … De Inhoudstafel!

Er was eens een inhoudstafel, die zich maar niet kon schikken naar wat men van haar verwachtte.

Terwijl de rest van haar tijdgenoten werden uitgenodigd om te prijken op de beginpagina’s van excellente boeken over allerhande onderwerpen, en zelfs internationale tijdschriften met mooie plaatsjes, columns en reportages, wilde zij meer.

Ze wilde niet eindigen in één of ander boek op een plank of in een kast. Ze verlangde niet naar een ezelsoor aan haar pagina. Ze wilde leven, ze wilde ontdekken, en dat terwijl ze haar dromen ging najagen en haar eigen inhoud zou worden.

Iedereen verklaarde haar voor gek. Kon ze nu niet gewoon doen zoals iedereen van haar generatie? Waarom wilde ze ongeprint door het leven gaan? Dat was toch te gek voor woorden?

Maar wat men ook vertelde, ze luisterde maar met een half oor.

Terwijl haar klasgenoten zich bezighielden met verzamelingen van lingo, ging zij zich verdiepen in haar dada. Ze had aan één woord genoeg, en dat was voor haar ‘horeca’.

Ze creëerde haar eigen uitnodigingen. Soms was ze welkom en soms ook niet. Het was sterker dan haarzelf, ze kon het niet laten om toch maar even goedendag te zeggen. Een hallo toe te werpen, terwijl ze haar zintuigen tussen de lijnen het werk liet doen.

Ze ontmoette geregeld woordspelingen, dubbelzinnigheid, beeldspraak en leenwoorden uit het Engels en Frans. Sommige uitte zich perfect en andere waren in alle haast een soort hocuspocus en kwamen niet tot hun (ge)recht.

Na lang zoeken vond ze haar zin en was ze meer overtuigd van haar doel in het leven. Wat anderen zagen als tijdsverlies, was voor haar het begin van een nieuw bestaan.

Als kennisspons, als fervente horeca fanate neemt ze vandaag haar rol ernstig. Ze steekt horeca-ondernemers een hart onder de riem. Een hart dat klopt, als het op klantbeleving en gastvrijheid aankomt.Van een curieuzeneuzemosterdpot is zij De Inhoudstafel geworden, ze heeft zichzelf opnieuw uitgevonden en adviseert horeca-ondernemers, om uit het (stand)punt van hun klant zichzelf beter te begrijpen. En hun verbale en non-verbale communicatie te richten op hun doelgroep. Als een wegwijzer in het horecalandschap staat ze ter uwer beschikking.

Met vriendelijke groeten,

De Inhoudstafel & Sarah Spanoghe